ثبت نام طرح رهیافت ولایت

راهنمای فرم

داوطلب گرامی، از آنجا که فرم ثبت نام و مصاحبه، بخشی از فرآیند گزینشی شماست، شایسته است در تکمیل آن دقیق و شکیبا باشید و با ثبت کامل اطلاعات و توضیحاتی که احتمال میدهید در برگزیده شدن شما مؤثر باشد، ما را در شناخت هرچه بهتر خود مساعدت نمایید.

جهت درج اطلاعات بیشتر در فرم از علامت + موجود در کنار ستون ها استفاده نمایید