ضرورت بیانات پژوهی-دلیل دوم

دلیل_دوم – لزوم وحدت‏بخشی به حرکت‎های اجتماعی
1-2. وحدت جهت و وحدت رویه، لازمه‌‎ی تکامل و تعالی اجتماعی و مانع هدررفت سرمایه‌‎ها و انرژی‎های جامعه است.
2-2. این سرمایه‌‏ها و انرژی‎ها باید توسط یک مرکز هوشمند، جهت‏‌دهی و به سمت هدف متعالی، سوق داده شود.
3-2. این مرکز هوشمند باید بیشترین شناخت و اشراف را به اهداف اجتماعی دین، و شیوه‎‌ی دستیابی به آنها در شرایط جامعه را داشته باشد.
4-2. مجتهد دین شناسِ آگاه به زمان که ماموریت راهبری ظرفیت‏‌های اجتماعی را بر عهده دارد، ولی فقیه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.