یک کار اجتهادی

نظرات امام یک مجموعه است. و خوشبختانه بیانات امام ثبت شده است و همین است که هست. مثل همه‌ی متونی که از آنها می‌شود تفکر گوینده را استنباط کرد؛ منتها با شیوه‌ی درست استنباط. شیوه‌ی درست استنباط‌این است که، همه حرفها را ببینند، آنها را در کنار هم قرار بدهند؛ توی آنها عام هست، خاص هست؛ مطلق هست، مقید هست. حرفها را باید با همدیگر سنجید، تطبیق کرد؛ مجموع‌این حرفها، نظر امام است. البته کار خیلی ساده‌ای نیست، اما روشن است که باید چکار کنیم: یک کار اجتهادی است؛ اجتهادی است که از عهده‌ی شما جوانها بر می‌آید. بنشینند واقعاً گروه‌های کاری در زمینه‌های مختلف، نظر امام را استنباط کنند، از گفته‌های امام به دست بیاورند.

(۰۷/ ۰۷/ ۱۳۸۷) بیانات در دیدار دانشجویان سراسر کشور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.